Selecteer de taal

kas in de winter
een 'koude' kas

zonnepanelen
onze zonnepanelen

MPS A - Koos Haket - pioenrozen
MPS-A+ certificaat

kippen
ons gevleugeld 'personeel'

 

CO2

Doordat wij in een koude kas telen en alleen gedurende een korte tijd in het voorjaar de kas vorstvrij houden, is de CO2 uitstoot in ons bedrijf neutraal. De groei van de planten in het voorjaar neemt meer CO2 uit de lucht op dan dat we uitstoten met het teeltproces.

Elektriciteit

Daarnaast hebben we in 2012 een 72-tal zonnepanelen geplaatst op het dak van de schuur zodat we vanaf 2013 volledig duurzaam onze eigen elektriciteit opwekken. De totale jaarproductie bedraagt ca. 17.000 kWh.
De productie van elektriciteit overstijgt zelfs de vraag in ons bedrijf zodat deze groene energie aan het net wordt teruggeleverd.

MPS-A+ Certificaat

Door MPS-ECAS (www.ecas.nl) hebben wij het MPS-A+ Certificaat toegekend gekregen. Het MPS-ABC certificaat wordt gebruikt voor het aantonen van prestaties op milieugebied. MPS-ABC deelnemers registreren vierwekelijks hun gebruik van gewasbeschermings-middelen, meststoffen, energie en afval. Op basis van het verbruik, ontvangen zij een kwalificatie. Afhankelijk van een aantal zaken is dit een kwalificatie MPS-A+, MPS-A, MPS-B, MPS-C of MPS-D. De kwalificatie MPS-A+ staat voor meest milieubewuste teelt.

Milieuvriendelijk bestrijden

In onze kassen lopen een 15-tal kippen die voor een groot deel het onkruid en diverse vervelende insecten onder de duim houden. Dit scheelt veel werk en is goed voor het milieu!